Budowa przepompowni na wodociągu gminnym w miejscowości Batorz Kolonia

15 grudnia 2015

Logo WFOSIGW LublinWójt Gminy Batorz informuje, ze w dniu 11 grudnia 2015 roku zostało zakończone zadanie o nazwie „Budowa przepompowni na wodociągu gminnym w miejscowości Batorz Kolonia”.

Zadanie zostało dofiansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Zgodnie z umową nr 104/2015/P/GW zawartą z WFOŚiGW w Lublinie dofinansowanie zadania wyniosło 37.600,00zł (trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) a koszt całego zadania wyniósł 57.872,57zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 57/100).

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki