Logo

Bogactwo czerpane z natury

7 sierpnia 2014

 

Logo

W dniu 10 czerwca 2014 r. Pan Jerzy Bielecki – Starosta Janowski w asyście Wicestarosty Bartosza Piecha i Barbary Fuszary – Skarbnika Powiatu podpisał w Lublinie z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę na realizację projektu pt. „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Osi Priorytetowej II: Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4: Marketing Gospodarczy Schemat B.

Projekt jest realizowany przez Powiat Janowski w okresie od 01 maja 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w partnerstwie z Gminami: Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki.

Celem projektu jest promocja gospodarcza powiatu, w tym wykreowanie pozytywnego wizerunku naszego terenu jako obszaru posiadającego zasoby przyrodnicze, gospodarcze, turystyczne, kulturowe pozwalające na lokalizację w tym miejscu inwestycji poprzez realizację kampanii promocyjnych o zasięgu ponadregionalnym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące działania:

 • certyfikacja produktów lokalnych;
 • wirtualny spacer po Ziemi janowskiej – multimedialne prezentacje zbudowane na bazie panoram, połączonych w logiczną całość, dzięki czemu osoby z najbardziej odległych części świata będą mogły zobaczyć i wirtualnie zwiedzić atrakcyjne miejsca w gminach Janów Lubelski, Batorz, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki (opisy w 4 językach);
 • mapa Ziemi Janowskiej – elektroniczna wersja aplikacji do instalacji na urządzenia mobilne;
 • informator turystyczny, paszport turystyczny Ziemi Janowskiej – w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia, wydrukowania, przeczytania itp.;
 • organizacja 10 imprez promocyjnych m.in. Zoom Natury, Festiwal Kaszy „Gryczaki”;
 • wydanie albumu prezentującego walory turystyczne i inwestycyjne w 4 językach;
 • organizacja wizyt studyjnych dla touroperatorów, szkół itp.;
 • oznakowanie drogowe/kierunkowe terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych;
 • tablice informacyjno-promocyjne, które będą zawierały nadruk mapy obszaru gmin z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi i zabytkami;
 • „witacze” – tablice witające na drogach wjazdowych do gmin;
 • opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz strategii rozwoju dla przedsięwzięcia pn. Janowski Inkubator Przedsiębiorczości.

 

Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki