ue eurpejski fundusz spoleczny

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Więcej i lepiej – wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”

22 czerwca 2012

Kapitał ludzkości | Lubelska Fundacja Rozwoju | Europejski Fundusz Społeczny

Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Więcej i lepiej – wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie  5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. (skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego: pracowników, członków oraz wolontariuszy).

Zarządzanie finansami NGO

Ramowy program szkolenia:

 • Podstawy prawne prowadzenia działalności w formie fundacji, stowarzyszenia.
 • Typy działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty sektora ekonomii społecznej.
 • Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
 • Skutki prawne prowadzenia poszczególnych typów działalności.
 • Warunki jakim musi odpowiadać prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.
 • Moment rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym obowiązki.
 • Definicja i elementy strategii finansowej w organizacji pozarządowej.
 • Źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 • Kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności organizacji.
 • Planowanie budżetu a planowanie przepływów finansowych.
 • Budżet roczny i budżet miesięczny.
 • Ustalenie należności i zobowiązań.
 • Tworzenie i realizacja budżetu finansowego w organizacji pozarządowej.
 • Istota, znaczenie i funkcje rachunkowości.
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości.
 • Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych. Dokumenty księgowe.
 • Specyfika rachunkowości działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej.
 • Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych.
 • Obowiązki podatkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Termin szkolenia: 29, 30 czerwca, 01 lipca 2012 r.
Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro
Wykładowca: Justyna Bartosiewicz
W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • wykwalifikowanych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe (segregator, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców),
 • ubezpieczenie NNW,
 • wyżywienie,

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15  872 52 52, 15 871 75 36, osoba do kontaktu: Maria Zielonka.

Ponadto Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane założeniem organizacji na dyżur doradcy NGO – pani Grażyny Łysiak w dniach 25-28 czerwca 2012 r., która będzie pomagać m.in.

 • w przygotowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Starostwa i Gminy,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych przez Gminy
 • zakładaniu i rejestracji organizacji, wypełnianiu dokumentów,
 • weryfikacji dokumentów statutowych organizacji pod względem zgodności z nowymi uregulowaniami prawnymi,
 • rozwiązywaniu innych problemów zgłoszonych przez organizację.

Dyżur będzie pełniony od godz. 10.00 – w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, II piętro.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu 15  872-52-52 lub 15 871-75-36

 

Janów Lubelski, 19.06.2012 r.

Z poważaniem
Konsultant
Maria Zielonka

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki