„BATORSKIE BIESIADOWANIE” – Piknik Rodzinny – 05 września 2021

6 września 2021


Informacja o przeprowadzonym wydarzeniu „Batorskie Biesiadowanie” – Piknik Rodzinny
w ramach projektu grantowego realizowanego
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

W okresie lipiec – październik 2021r. w ramach projektu granowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w gminach powiatu janowskiego  odbyły się wydarzenia, które miały na celu organizację ciekawych, pełnych atrakcji, plenerowych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, promujących  obszar objęty LSR, lokalną historię, kulturę i sztukę. Wydarzenia miały również na celu zwiększenie skuteczności działań promujących zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań mających na celu aktywne spędzanie czasu wolnego. Wydarzenia były odpowiedzią na oczekiwania i sugestie społeczności wiejskiej.

Dnia 5 września 2021r. Stowarzyszenie „Batorska Ziemia” zorganizowała na boisku szkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Batorzu Pierwszym wydarzenie pn. „Batorskie Biesiadowanie” – Piknik Rodzinny. Dzieci brały udział w rozgrywkach sportowych, za które otrzymali nagrody rzeczowe. Zatrudniony animator przygotował dla dzieci konkursy, zabawy, pokaz baniek mydlanych oraz malowanie twarzy. Ponadto dzieci mogły korzystać bezpłatnie z parku rozrywki, tj. trampolin i zjeżdżalni. Dodatkową atrakcją była zabawa taneczna przygotowana przez zespół muzyczny pn. „Rozstrojeni-Karol Rak”. Piknik był wydarzeniem, które pozytywnie wpłynęło na wizerunek miejscowości oraz przyczyniło się do zacieśnienia więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki