Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Batorz

14 sierpnia 2019

W piątek, 9 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 38. umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Umowy dotyczyły Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa. Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE w tym konkursie wyniosła blisko 84 mln zł.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisały 33 gminy i 5 przedsiębiorstw. W ramach konkursu wsparcie otrzymały projekty polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Jedna z tych umów została podpisała przez naszą gminę. Będzie to projekt: „Modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Batorz”.

Projekt obejmuje:

  • kapitalny remont i termomodernizację budynków hydroforni w Aleksandrówce i Błażku,
  • wymianę armatury hydroforni na zestawy hydroforowe w Błażku i w Woli Studzieńskiej Kolonii,
  • wymianę wszystkich pomp głębinowych,
  • montaż wodomierzy u wszystkich odbiorców na terenie gminy,
  • montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach hydroforni.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 677 500, 31 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 31/100 zł). Otrzymamy dofinansowanie w wysokości 1 163 166,39 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 39/100 zł).

Zakończenie rzeczowe realizacji zaplanowane zostało na 30.11.2020.

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki