Ks. Zbigniew Swatek w obecności Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej i Wójta Gminy Batorz Henryka Michałka podpisał umowę na termomodernizację budynku kościoła parafialnego w Batorzu

18 października 2018

NFOŚiGW przekazał ponad 1,1 mln zł dofinansowania na inwestycję pn. Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I. Umowa przekazania dotacji została podpisana 29 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Annę Król, a ze strony beneficjenta, czyli Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu – przez ks. Zbigniewa Swatka.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 243 946 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW to 1 119 549 zł. W kosztorysie projektu szczególny jest fakt, że środki własne beneficjenta (124 397 zł) pochodzą ze zbiórki społecznej przeprowadzonej wśród parafian. Prace termomodernizacyjne budynku zabytkowego kościoła obejmą docieplenie sklepienia pod dachem specjalną wełną, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. Ponadto w kościele zainstalowane zostaną nowe źródła ciepła – 2 pompy ciepła o mocy 34 kW każda. Odtworzeniu posadzki (65 m kw.) będzie towarzyszyć zainstalowanie ogrzewania podłogowego.

Gruntowny remont spowoduje zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w zabytkowym kościele (posiada on kategorię budynku publicznego), które będzie wynosić 1 494,2 GJ/rok. Podobnie nastąpi zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 87,70 Mg/rok. Osiągnięcia efektu ekologicznego przewidziano na 31 grudnia 2020 r. Prace przy inwestycji zostaną zakończone z końcem marca 2019 r.

– Przekazywanie środków na remonty i termomodernizacje kościołów, zwłaszcza zabytkowych, to działanie bardzo ważne, gdyż w ten sposób chronimy nasze dziedzictwo kulturowe i zarazem dbamy o środowisko. To, co dzięki swojej ciężkiej pracy przekazały nam poprzednie pokolenia, musimy zachować dla kolejnych generacji przynajmniej w stanie nie pogorszonym. Ochrona polskich dóbr kultury i zarazem środowiska naturalnego jest tak samo ważna jak dbałość o sytuację materialną rodzin, ochronę zdrowia, czy budowę infrastruktury – zaznaczyła obecna na uroczystości podpisania umowy Poseł Gabriela Masłowska z Lublina.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki