24 października 2010r.

24 października 2010

24 października 2010

24 października 2010r.W dniu 24 października 2010 roku w Gminie Batorz obchodzono wyjątkowe święto:
• 90-lecie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Batorzu,
• Oddanie do użytku nowo zagospodarowanego centrum Batorza
• Posadzenie dębu i odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej katastrofę smoleńską, a w niej tragiczną śmierć Posła na Sejm RP, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie Edwarda Wojtasa


W uroczystości udział wzięli:

• Poseł na Sejm RP – Jan Łopata,
• Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska,
• Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego – Henryk Dudziak i Jan Frania
• Z-ca Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Edward Zyśko
• Dyrektor Biura ZW ZOSP w Lublinie – Tadeusz Szyszko,
• Pani Alina Wojtas, żona tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Edwarda Wojtasa wraz z córkami,
• W-ce Starosta Janowski – Piotr Góra,
• Komendant Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim – Grzegorz Pazdrak,
• Z-za Komendanta PSP w Janowie Lubelskim – Tomasz Serwatka,
• Prezes ZP ZOSP w Janowie Lubelskim – Henryk Dyguś,
• Wójtowie sąsiednich Gmin,
• Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Hałabis,
• Radni i Sołtysi Gminy Batorz,
• Poczty Sztandarowe oraz Jednostki OSP z terenu całej Gminy,
• Dyrektorzy Instytucji, placówek Oświatowych, placówek Kultury,
• Przedstawiciele Zakładów działających na terenie gminy.

24 października 2010r.24 października 2010r.24 października 2010r.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Po Mszy Św. Uczestnicy uroczystości zebrali się przed pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej , gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytku nowo zagospodarowanego Centrum wsi Batorz Pierwszy. Z projektem Inwestycji zapoznał zebranych Wójt Gminy Henryk Michałek. Następnie uformowane pododdziały OSP, Poczty Sztandarowe OSP, oraz ZG PSL przy dźwiękach orkiestry dętej GOK w Batorzu udali się przed Muzeum Wiejskie, gdzie nastąpiła Ceremonia odsłonięcia tablicy oraz posadzenie dębu upamiętniającego tragiczną Śmierć w Katastrofie Smoleńskiej Edwarda Wojtasa. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Wójt Gminy H. Michałek. Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Alina Wojtas, która następnie podziękowała władzom gminy za inicjatywę i pamięć o zmarłym mężu. Poświęcenia tablicy dokonał Proboszcz Parafii Batorz Ks. Władysław Szyszka. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości w zwartym szyku udali się przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości z okazji 90-lecie OSP w Batorzu.

24 października 2010r.24 października 2010r.24 października 2010r.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili:
• Wójt Gminy Batorz, Henryk Michałek,
• Prezes Zarządu OSP w Batorzu, Dariusz Krawczyk.
 
W dalszej części uroczystości poświęcono i przekazano do użytku miejscowej jednostce OSP samochód bojowy STAYER, przekazany nieodpłatnie przez KW PSP w Lublinie z zasobów KP PSP w Janowie Lubelskim. Symbolicznego przekazania stosownych dokumentów, oraz kluczyków samochodu dokonał Wójt Gminy Batorz. W dalszej części uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

 24 października 2010r.24 października 2010r.24 października 2010r.

Wręczenia odznaczeń dokonali:
• Prezes ZW ZOSP – Jan Łopata,
• Dyrektor Biura ZW ZOSP w Lublinie – Tadeusz Szyszko,
• Oficerowie KP PSP w Janowie Lubelskim: Grzegorz Pazdrak i Tomasz Serwatka,
• Prezes ZP ZOSP w Janowie Lubelskim, Henryk Dyguś.

24 października 2011r.24 października 2011r.24 października 2011r.

Uroczystość była także okazją do odznaczenia sztandaru Jednostki OSP w Batorzu złotym medalem za zasługi dlapożarnictwa. Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem jakie obowiązuje w OSP odznaczony został Wójt Gminy H. Michałek. Ponadto odznaczono zasłużonych druhów medalami za zasługi dla pożarnictwa i wzorowego strażaka, które otrzymali: Jacek Baran, Dariusz Krawczyk, Sławomir Pyrak, Henryk Puchala, Mariusz Szubartowski, Henryk Puchala, Marek Kurczak, Adrian Zarzeczny, Łukasz Hałabis. Ponadto wręczono listy gratulacyjne oraz podziękowania, które min. otrzymali: Józef Wójcik, Henryk Sawicki, Dariusz Krawczyk, Bogusław Kozik, Tadeusz Dycha, Stanisław Wójcik, Henryk Sobótka, Józef Kozik, Henryk Wójtowicz, Ryszard Pastucha, Józef Zarzeczny, Józef Wójcik, Roman Mazur, Jerzy Kowalczyk, Zbigniew Zyśko, Marian Wójcik, Marian Pastucha.

24 października 2010r.24 października 2010r.24 października 2010r.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali:
• Poseł Na Sejm RP – Jan Łopata,
• Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska,
• Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Henryk Dudziak,
• Współtwórca Muzeum Wiejskiego w Batorzu – Zdzisław Latos

Po części oficjalnej nastąpiła defilada Jednostek OSP z terenu Gminy Batorz.

24 października 2010r. 24 października 2010r.

Z okazji tak pięknego jubileuszu, składamy Druhom najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, dalszego rozwoju oraz opieki Św.Floriana

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki