„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

5 marca 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu ogłasza nabór do udziału w  resortowym  Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, dofinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 20 502,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie  czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie tym osobom czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Planuje się objęcie  Programem 2 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi. Program realizowany jest do 31.12.2024.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny, opiekunami lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  1. posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

  3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia – załącznik nr 7 do Programu).

Szczegółowych   informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, tel. 15 8745819, e-mail: Batorz@ops.pl

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki