Środki dla Gminy Batorz – „Gospodarka wodno-ściekowa”

27 kwietnia 2023

25 kwietnia 2023 rok w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały wręczone umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zakontraktowanych zostanie prawie 147 mln zł. Wsparciem finansowym zostanie objętych 49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku WL Jerzy Szwaj oraz członek zarządu Zdzisław Szwed.

Środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy dla województwa lubelskiego to ok. 32 mln euro. Wysokość pomocy w ramach tego naboru to 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że beneficjenci nie ponoszą żadnych wydatków. To dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki gminne.

Źródło: https://www.facebook.com/photo?fbid=613457454156595&set=pcb.613462684156072&locale=pl_PL

W tej edycji zostało złożonych 138 wniosków na łączną sumę ponad 400 mln zł, a do weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 130 wniosków. W ramach tego procesu nastąpiło podpisanie 49 umów na kwotę prawie 147 mln zł.

W zakresie tego naboru zaplanowano następujące inwestycje:

  • budowa i przebudowa sieci wodociągowej (ok. 67 kilometrów),
  • budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej (ok. 20 kilometrów),
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (279 sztuk),
  • budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków (29 sztuk),
  • budowa i przebudowa ujęć wody (17 sztuk).

Gmina Batorz otrzymała 2.226.655,00 zł na Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020. Środki te zostaną przeznaczone na budowę oczyszczalni kontenerowej dla około 300 mieszkańców (około 60 gospodarstw domowych) oraz obiektów gminnych. Długość sieci kanalizacyjnej wyniesie prawie 2 km. 

Źródło: https://www.facebook.com/photo?fbid=613457417489932&set=pcb.613462684156072&locale=pl_PL

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki