Informacja o trwających konsultacjach społecznych dot. programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

15 września 2021

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

 

Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

 

Dotychczas przez kilkanaście ostatnich lat ten instrument pod nazwą LEADER sprawdził się na Lubelszczyźnie (i w kraju) na obszarach wiejskich. Był wdrażany poprzez Lokalne Strategie Rozwoju opracowane przez lokalne społeczności z udziałem lokalnych samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i innych lokalnych liderów. Finansowane były małe inicjatywy społeczne (jak np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, dziedzictwo lokalne) oraz gospodarcze (tworzenie nowych lokalnych firm i rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy i promocja produktów lokalnych). Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W nadchodzącym okresie programowania będzie o co najmniej 20% mniej pieniędzy z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Oznacza to, że na Lubelszczyźnie, na jej znacznym obszarze nie będzie finansowanych lokalnych inicjatyw z LSR. Stąd aby zapobiec takiej sytuacji jako Lubelska Sieć LGD wnosimy do Zarządu Województwa Lubelskiego o wprowadzenie do dokumentu  „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” mechanizmu RLKS.

 

Warto dodać, ze już 12 województw planuje mechanizm RLKS włączyć w swoich dokumentach regionalnych. Dwa z nich, podlaskie i kujawsko-pomorskie, z sukcesem i korzyścią dla swoich środowisk wiejskich i małych miast, ma już pozytywne doświadczenia we wdrażaniu tego instrumentu.

 

W województwie lubelskim, w którym (jako jedynym w kraju) większość mieszkańców zamieszkuje obszary wiejskie, powinno wspierać się inicjatywy lokalne na tych obszarach. Stąd uważamy, że mechanizm RLKS powinien być zapewniony w regionalnym programie „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą elektroniczną w terminie do 30 września 2021 rDuża liczba głosów w skali województwa może mieć realny wpływ na wprowadzenie instrumentu RLKS.

 

Informacje na temat konsultacji społecznych projektu dokumentu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” znajdziecie tutaj: Rozpoczynamy konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Województwo Lubelskie  Jest tam do pobrania ten Dokument oraz Formularz zgłaszania uwag.

Aby wysłać uwagi do projektu Dokumentu należy pobrać Formularz zgłaszania uwag.

 

Na pierwszy rzut oka nie jest on łatwy do wypełnienia, ponieważ trzeba podać bardzo konkretne informacje. Ale staje się prosty, jeśli wiemy co chcemy napisać. TUTAJ jest do pobrania wypełniona tabelka z sugerowanymi przez Lubelską Sieć LGD zmianami do wprowadzenia. Można się na niej wzorować a także dodać uwagi od siebie.

 

Wypełniona tabelkę wysyłamy w terminie do 30 września br. na adres: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki