Nowe projekty inwestycyjne w Gminie Batorz

22 kwietnia 2020

Gmina Batorz przystąpiła obecnie do realizacji dwóch dużych projektów inwestycyjnych.

Pierwszy to: Przebudowa drogi powiatowej nr 2736L Stróża- Blinów- Samary- Błażek- Batorz, na odcinku Błażek – Batorz dł. 4,454 km. Zakres robót obejmuje poszerzenie drogi na całym jej odcinku, przebudowę istniejących przy drodze chodników w Batorzu i Błażku, wykonanie 80 zjazdów do posesji w Błażku oraz utwardzenie poboczy.

Wartość po przetargu: 4.271.025 zł, z czego:

– dotacja Wojewody Lubelskiego: 2.085.755 zł,

– środki budżetu Powiatu Janowskiego: 1.092.635 zł,

– środki budżetu Gminy Batorz: 1.092.635 zł.

Generalnym wykonawcą zadania jest PBI Infrastruktura Kraśnik.

Czas realizacji: 2019-2021 r.

 

Drugim dużym zadaniem inwestycyjnym i bardzo ważnym dla naszej gminy jest: Modernizacja trzech hydroforni na terenie Gminy Batorz w ramach  projektu ,,Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Batorz”

1) Modernizacja hydroforni w Aleksandrówce

– docieplenie ścian,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymiana pokrycia dachowego,

– odwodnienie budynku,

– wykonanie nowych posadzek,

– malowanie budynku,

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 80 paneli fotowoltaicznych o mocy 245 kWp,

– wykonanie ogrzewania budynku,

– wymiana pomp głębinowych.

Wartość zadania po przetargu 294 164 zł.

Wykonawca zadania: Budrem Usługi Remontowo –Budowlane z Nałęczowa.

 

2) Modernizacja hydroforni w Błażku

– izolacja stropu,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– ocieplenie budynku, wykonanie elewacji,

– odwodnienie budynku,

– wykonanie nowych posadzek,

– wykonanie instalacji  fotowoltaicznej  składającej się ze 160 paneli fotowoltaicznych o mocy 245 kWp,

– wykonanie ogrzewania budynku,

– wymiana starych pomp na energooszczędny zestaw hydroforowy.

Wartość zadania po przetargu  442 800 zł.

Wykonawca zadania: PUPH „BENERAT i SYN” s.c. z Radomia.

 

3) Modernizacja hydroforni w Koloni Wola Studzieńska

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się ze 160 paneli fotowoltaicznych o mocy 245 kWp,

– wykonanie ogrzewania budynku,

– wymiana starych pomp na energooszczędny zestaw hydroforowy,

– wymiana pomp głębinowych.

Wartość zadania po przetargu 332 100 zł.

Wykonawca zadania: PUPH „BENERAT i SYN” s.c. z Radomia.

Dostawa i montaż wodomierzy oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach na terenie Gminy Batorz w ramach projektu ,,Modernizacja systemu zaopatrzenia w  wodę wraz z wymianą wodomierzy”.

Przedmiot  zamówienia obejmuje:

– wymianę wodomierzy w ilości 817 Kpl z nakładką do zdalnego odczytu objętości wody,

– montaż terminala inkasenckiego do odczytu zdalnego wskazań wodomierzy,

– remont przyłączy,

– szkolenie pracowników.

Wartość zadania po przetargu: 472552,72 zł.

Wykonawca: Apator Powogaz S.A. z Poznania.

Termin realizacji: listopad 2020 r.

W wizji lokalnej uczestniczyli: Wójt Gminy Batorz- Henryk Michałek, Zastępca Wójta Gminy Batorz- Roman Smyl, Skarbnik Gminy- Emilia Skrzypek oraz Przewodniczący Rady Gminy- Ryszard Dziewa.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki