Dane adresowe Ośrodka Pomocy Społecznej

15 grudnia 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
NIP: 862-15-15-213
Regon: 432244673

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Pracownicy socjalni: tel. 15 87-45-819
Księgowość/ świadczenia rodzinne/ fundusz alimentacyjny: tel. 15 87-45-828
Świadczenie wychowawcze (500 plus)/ świadczenie Dobry Start: 15 87-45-101
Kierownik: tel. 15 87-45-834
e- mail: Batorz@ops.pl
fax 15 87-45-132