Przemoc w rodzinie

15 grudnia 2017

Urząd Gminy w Batorzu zapewnia nieodpłatnie wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy dotkniętych problemem uzależnień (współuzależnionych), przemocą w rodzinie, diagnozę i terapię osób z zaburzeniami zachowania, osobowości i depresyjnymi oraz profilaktykę uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Psycholog dyżuruje w drugi i czwarty czwartek miesiąca, w godzinach od 16.45 do 18.45 w budynku Urzędu Gminy w Batorzu (parter- sala narad).
Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 15 87-45-819.

Lokalne placówki udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Lp. Nazwa Adres Telefon
1. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 92, 23-300 Janów lubelski

15 87-10-210
2. Posterunek Policji w Godziszowie
Godziszów Trzeci 123a, 23-302 Godziszów

15 87-10-281
3. Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego 19a, 23-300 Janów Lubelski

15 87-20-784
4. Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski

15 87-20-050
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 20, 23-300 Janów Lubelski

15 87-23-345 wew.21
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Batorz Pierwszy 52A, 23-230 Batorz

15 87-45-819

Niebieska linia – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800-120-002

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Telefony alarmowe

Wzory pism

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Materiały informacyjne

Jesteś świadkiem przemocy – co robić?

Przemoc w rodzinie