Sobota, 25 Listopada 2017

informacja o wyborze oferty

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o wyborze oferty

Czytaj więcej: informacja o wyborze oferty 

Zapytanie ofertowe

kapital ludzkosci nss

    ue eurpejski fundusz spoleczny

 

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Marzec 2013

kapital ludzkosci nss    ue eurpejski fundusz spoleczny

„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MARZEC 2013

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

INFORMACJA OPS BATORZ

INFORMACJA


Zgodnie z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1548)  organ właściwy   jest zobowiązany w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. poinformować  osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Czytaj więcej: INFORMACJA OPS BATORZ

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Styczeń 2013

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

 

Styczeń 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu w roku 2013 po raz piąty realizuje projekt systemowy pt. „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Grudzień 2012

 kapital ludzkosci nss            ue eurpejski fundusz spoleczny

 „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uczestnicy projektu zakończyli udział w IV edycji  ,,Programu aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Grudzień 2012

 

kapital ludzkosci nss    ue eurpejski fundusz spoleczny

 

W celu pobudzenia i zwiększenia aktywności życiowej 10 uczestników projektu (6K i 4M) kontynuowało udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. W ramach reintegracji społeczno – zawodowej uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu „Ekonomii społecznej” w wymiarze 24 godz., w trzech

blokach tematycznych: „PUP partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy”, „Trzy kroki do spółdzielni socjalnej”, „Samozatrudnienie szansą na otwarty rynek pracy”; „ABC obsługi komputera” - szkolenie w wymiarze 24 godz.; zarządzanie własnym wizerunkiem „Nowa ja”- 8 godz. Jeden uczestnik ukończył szkolenie zawodowe „Glazurnik” w wym. 230 godz.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Wrzesień 2012

UE Europejski Fundusz SpołecznyDążąc do zmniejszenia skutków ubóstwa i  bezrobocia, ograniczając zasięg wykluczenia społecznego na terenie Gminy Batorz, 10 uczestników projektu (6K i 4M), w  ramach reintegracji  społeczno –zawodowej,  kontynuuje udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, które mają na celu zmianę myślenia, nabycia podstawowych umiejętności społecznych i predyspozycji  zawodowych (m.in. rozwijanie sztuki komunikowania się i rozwiązywania problemów, przygotowania i sporządzania dokumentów aplikacyjnych) wzrostu samooceny oraz wykształcenia pozytywnej motywacji wobec zmian prowadzących do samodzielności...

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej Integracji Gminy Batorz – Twoja Szansa - Czerwiec 2012

Kapitał LudzkościOśrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że do udziału w projekcie „Program aktywnej Integracji Gminy Batorz – Twoja Szansa ”zrekrutowano w sposób równościowy, uwierzytelniający zasadę równości szans 10 osób (6 K i 4 M), spełniających  kryteria opisane we wniosku o dofinansowanie projektu na rok 2012. Uczestnicy  IV edycji w/w  projektu zawarli kontrakty  socjalne, uwzględniające instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Od czerwca uczestnicy projektu biorą udział w reintegracji społeczno – zawodowej Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim...

Czytaj więcej: Program aktywnej Integracji Gminy Batorz –...

Ogłoszenie Wójta Gminy Batorz z dnia 29.05.2012 r.

KAPITAŁ LUDZKI Narodowa Strategia Spójności

UE Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

Wójt Gminy w Batorzu informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt:

„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 10 osób do Klubu Integracji Społecznej,

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus, prowadzącego Klub Integracji Społecznej na terenie powiatu janowskiego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Batorz z dnia 29.05.2012 r.

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?