Sobota, 25 Listopada 2017

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - maj 2014 informacja o wyborze oferty

 

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

  „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na wykonanie usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu związanej z realizacją projektu
pt.” Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Usługa ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji ww. zamówienia wybrano następującego wykonawcę:
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.
Cena oferenta wyniosła 15 000,00 zł (6 osób x 2500,00 zł), słownie: piętnaście tysięcy złotych.

 

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - maj 2014 zapytanie ofertowe

 

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

  „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
(dotyczy skierowania do klubu integracji społecznej)

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu związana z realizacją projektu pt.: ”Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Poniżej zamieszczany pełny tekst zapytania oraz wzór oferty

Zapytanie ofertowe maj 2014

Wzór oferty

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Kwiecień 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KWIECIEŃ 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że wyłoniono listę osób zakwalifikowanych do projektu systemowego „Program aktywnej integracji Gminy Batorz –Twoja szansa” w roku 2014 r.na podstawie przygotowanych dokumentów (ankiety rekrutacyjnej,  wywiadów   środowiskowych opisujących sytuację materialno-bytową oraz status społeczno – zawodowy) i opinii pracowników socjalnych na temat poszczególnych kandydatów do projektu.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

REAGUJ NA PRZEMOC

REAGUJ  NA  PRZEMOC

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Batorz Nr 2/I/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku

Czytaj więcej: REAGUJ NA PRZEMOC

Zaproszenie na spotkanie Informacyjno - Promocyjno - Rekrutacyjne

kapital ludzkosci nssue eurpejski fundusz spoleczny

„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 26.03.2014 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Batorzu odbędzie się spotkanie informacyjno - promocyjno - rekrutacyjne dotyczące projektu systemowego „Program aktywnej integracji Gminy Batorz -  Twoja szansa.”  Projekt skierowany jest do osób  zamieszkałych na terenie gminy Batorz, będących w  wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza.

Styczeń 2014

ue eurpejski fundusz spoleczny

kapital ludzkosci nss

 

 

 

 

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu ogłasza nabór otwarty  dla osób w wieku 15-64 lat długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Batorz, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w projekcie systemowym ,,Program aktywnej integracji Gminy Batorz –Twoja szansa” w roku 2014

Czytaj więcej: Styczeń 2014

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Grudzień 2013

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu realizował kolejną edycję projektu systemowego ,,Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Wrzesień 2013

kapital ludzkosci nssue eurpejski fundusz spoleczny

"Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WRZESIEŃ 2013

Uczestnicy projektu (2K i 4M), w ramach działań Klubu Integracji Społecznej, brali udział w warsztatach pt. ,,Powiatowy Urząd Pracy partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy”. Warsztaty uświadomiły uczestnikom istnienia różnych form zatrudnienia oraz możliwości gdzie poszukiwać środków finansowych. Ponadto KIS zapewnia uczestnikom w czasie trwania projektu możliwość korzystania z indywidualnego poradnictwa psychologa, pedagoga i prawnika.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Lipiec 2013

kapital ludzkosci nssue eurpejski fundusz spoleczny

„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lipiec 2013

Osoby skierowane do Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim (2K i 4M) w ramach projektu systemowego ,,Program aktywnej integracji Gminy Batorz- Twoja szansa” brały udział w warsztatach integracyjnych i akademii motywacji; nabyły wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno w relacjach rodzinnych, jak i społecznych.

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - Maj 2013

kapital ludzkosci nss

ue eurpejski fundusz spoleczny

 

 „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


MAJ 2013

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje,

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?