Sobota, 25 Listopada 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

podprogram

PODPROGRAM 2016

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Batorzu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) i których dochód nie przekracza od 01.01.2017 r. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2016 zakwalifikowano 70 osób z terenu gminy Batorz. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od miesiąca sierpnia 2016 r. do miesiąca czerwca 2017 r.

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?