Sobota, 25 Listopada 2017

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

Stypendium-szkolne

Od dnia 1 do 15 września 2016 r. przyjmowane będą  wnioski  na stypendia szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu,  w godzinach od  8.00 do 16.00.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się wtrudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie powinna przekraczać 514,00 zł), szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

W załączeniu  wniosek o przyznanie stypendium szkolnego:

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?