Informacja o wyborach sołtysów w Gminie Batorz

4 marca 2019

 

Szanowni mieszkańcy

W okresie od 18 do 27 lutego b. r. przeprowadziliśmy w każdym sołectwie na terenie gminy Batorz zebrania z mieszkańcami mające na celu wybory sołtysów, rad sołeckich oraz przedstawienie sytuacji finansowej gminy. Frekwencja na spotkaniach była zadowalająca, zwłaszcza w miejscowości Błażek i Aleksandrówka. Pięciu spośród trzynastu sołtysów przed przystąpieniem do głosowania złożyło rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji.
Byli to:
Marek Pyrak – sołtys wsi Błażek,
Grzegorz Tomiło – sołtys wsi Nowe Moczydła,
Mariusz Bednarczyk – sołtys wsi Samary,
Andrzej Zuń – sołtys wsi Wola Studzieńska-Kolonia,
Aldona Widz – sołtys wsi Wólka Batorska.
Wójt Gminy Henryk Michałek podziękował wszystkim sołtysom za 4-letnią pracę w minionej kadencji, za trud i zaangażowanie w rozwój naszej społeczności.

 

A oto jak przedstawia się skład osobowy sołtysów i rad sołeckich:

 

SKŁAD OSOBOWY RAD SOŁECKICH Z TERENU GMINY BATORZ

 

Sporządził:

Jan Bartnik

Urząd Gminy Batorz

Adres ul. Batorz Pierwszy 52A 23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Kraśniku oddział Batorz 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002

Formularz kontaktowy