Informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny

4 lutego 2019

Od dnia 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których  w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie  co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci  w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Karta uprawnia do zniżek i rabatów u podmiotów, którzy są partnerami Karty w całej Polsce.

 

Urząd Gminy Batorz

Adres ul. Batorz Pierwszy 52A 23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Kraśniku oddział Batorz 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002

Formularz kontaktowy