Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

25 stycznia 2018

Od stycznia 2018 r. psycholog dyżuruje w każdy czwartek miesiąca, w  godzinach od 16.45 do 18.45 w budynku Urzędu Gminy w Batorzu  (parter – sala narad).  Wsparcie psychologiczne kierowane jest do osób i rodzin przeżywających trudności życiowe, dotkniętych  m.in. problemem uzależnień, przemocą w rodzinie.
Pomoc ta również ma na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych i trudności szkolnych dzieci i młodzieży.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 15 87-45-819.

Urząd Gminy Batorz

Adres ul. Batorz Pierwszy 52A 23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Kraśniku oddział Batorz 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002

Formularz kontaktowy