Sekretarz Gminy

Sekretarz

10 listopada 2011

Sekretarz Gminy

inż Jan Bartnik

Tel.: +48 15 874-58-30

 e-mail: j.bartnik@batorz.gmina.pl

 
Obowiązki i uprawnienia:

Jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania. Nie ma określonych ustawowo kompetencji; nie jest organem gminy, prowadzi w imieniu wójta powierzone mu sprawy gminy (art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Zakres obowiązków i uprawnień określa wójt w regulaminie organizacyjnym urzędu. Zapewnia warunki do działania i funkcjonowania Urzędu Gminy. Nadzór nad stanowiskami pracy.

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres ul. Batorz Pierwszy 52A 23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Kraśniku oddział Batorz 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002

Formularz kontaktowy